Home > nieuws

22 september 2017 - Hij komt er weer aan....

Op vrijdag 29 september houden we onze algemene ledenvergadering. Eén van de agendapunten op deze vergadering is de bestuursverkiezing.

Ieder jaar treden bestuursleden volgens rooster af, of worden herkozen. Al enige jaren is het zo dat er bestuursleden aftreden en niet herkiesbaar zijn en omdat er zich ook geen nieuwe bestuursleden aandienen is het bestuur inmiddels gekrompen tot een minimaal niveau.

Waar we het tijdens de komende ledenvergadering over moeten hebben is het volgende:

Opnieuw treden twee bestuursleden af, namelijk onze terreinmeester en onze secretaris, beiden zijn niet herkiesbaar.

Onze interim-wedstrijdsecretaris heeft ook aangegeven dat hij het komende seizoen wil gebruiken om iemand op te leiden. Hij stopt namelijk ook volgend seizoen.

En dan moeten we ons ook voorbereiden op het jaar daarop, want dan treden er opnieuw 3 bestuursleden af, waarvan er twee niet herkiesbaar zijn. Eén daarvan is jullie voorzitter die na negen jaar de voorzittershamer wenst door te geven.

Dit alles bij elkaar geraapt geeft veel stof tot nadenken.

Daarom des te belangrijker voor de vereniging dat we hierover een opbouwende discussie gaan voeren.

Ieders aanwezigheid is gewenst.

Met vriendelijke groet,

Dirk Poot

Voorzitter, voetbalvereniging ALC

 Terug naar de homepage