Home > nieuws

11 juli 2018 - Het ware verhaal achter de VVD-motie over nieuwbouw op het ALC veld

De “ruis” voor, tijdens en na de raadsvergadering van afgelopen donderdag over bovengenoemde motie noopt mij in de pen te klimmen.

 

Herfst 2017 werd ons door de gemeente totaal onverwachts (voor mij althans) een plan gepresenteerd Nieuwbouw Gemeentewerf IJsbaan. Woonachtig op de Dreef kreeg ik een uitnodiging om op 18 september naar het Nieuwe Bonte Paard te komen voor de zgn. Bewonersavond. Op deze avond was er in de zaal uiteraard heel veel verbazing aan de bewonerskant, werd er een soort van projectgroep gevormd en mochten er in groepsverband ideeën/wensen aangedragen worden hoe het plan NGIJ in te vullen. Naast een paar andere problemen was er bij alle toen gepresenteerde ideeën vooral de grote zorg over de ontsluiting.

 

Enige maanden en overleggen verder werden we in de winter als bewoners nogmaals uitgenodigd voor een stand-van-zaken overleg, nu in Dorpshuis De Nieuwe Haven. Op die avond kwam wederom het grote probleem van de ontsluiting naar voren. Omdat ik graag in het dorp Abbekerk wil blijven wonen (bouwen dus!) en niet in het Openluchtmuseum-met-gratis-entree Abbekerk heb ik toen als inwoner, ik herhaal als inwoner, de suggestie gedaan om eens een keer bij ALC langs te gaan om te kijken in hoeverre daar misschien iets mogelijk zou zijn. Zou de voetbalclub werkelijk nog 2 velden nodig zijn? Ontsluiting is er in ieder geval geen issue: brug over de Vekenweg-sloot en klaar is …

 

Daarna over de gedane suggestie nooit meer iets vernomen, net zoals trouwens over het plan NGIJ. Tot zaterdag 30 juni, toevallig ALC’s zgn. “Doe-Dag” (lees klussen-dag).

Op die zaterdagmorgen is dhr. Tom Beerepoot als afgevaardigde van de VVD het complex van ALC komen bekijken om zich in te lezen in de situatie vanwege de motie die de VVD ging indienen. Ook heeft er toen een overleg plaats gehad met Dirk Poot, voorzitter van ALC.

In dat overleg heeft Dirk aangegeven dat ook ALC er alle belang bij heeft dat er gebouwd gaat worden in Abbekerk en wel heel snel en wil ook graag mee denken en mee werken. ALC gaat zelfs zover in die bereidwilligheid dat ze een veld wil inleveren alleen wel op de voorwaarde dat het overblijvende ene veld kunstgras wordt. En dat is niet omdat ALC dat wil (zoals een aantal politieke partijen lijkt te suggereren) maar omdat ALC dat dan nodig is (gezien het aantal teams).

 

Om kort te gaan …ALC heeft nimmer een initiërende rol gespeeld in dit plan van mogelijke nieuwbouw op het ALC-veld, wel is aangegeven er graag aan mee te werken maar dat is heel iets anders!

 

Waarvan akte.

 

Met vriendelijke groeten,

Sjaak Ros, bewoner van Dreef 4Terug naar de homepage