Home > nieuws

07 januari 2019 - Een traditie in ere hersteld en Sophie in het zonnetje

Ooit kwam oud-voorzitter Co Smit op het idee om op de nieuwjaarsreceptie de leden die langdurig lid zijn te eren met een herinnering.

Iets wat in de loop der jaren verwaterde dan wel verdween.

Het nieuwe bestuur echter heeft besloten die traditie weer in ere te herstellen. Aldus werden zondag gehuldigd:

·       Hans Buis en Nick Struik voor 40+ jaar lid

·       Sjaak Ros, Bert Odie en Johan Ros voor 50+ jaar lid

·       Cees Tensen en Jan Zander voor 65+ jaar lid

Om een heel andere reden mocht Sophie van der Linden even naar voren komen. Naast het feit dat zij (samen met Lieke Veld) met veel enthousiasme de sponsorcommissie nieuw leven heeft ingeblazen heeft zij er persoonlijk ook voor gezorgd (als stagiaire bij de ING) dat ALC recent €1.000 mocht ontvangen van het ING NEDERLAND fonds voor Medewerkers!

Terecht kreeg ze daarvoor lovende woorden van mij met een klein bloemetje en een daverend applaus van de zaal. 

Sportieve groet,

Sjaak, jullie voorzitter

 Terug naar de homepage