Home > nieuws

01 oktober 2020 - Een memorabele Algemene Leden Vergadering!

Met maar liefst 60 (!) bezoekers (plus het bestuur) in de grote zaal van het Dorpshuis gaat de ALV 2020 als record de boeken in als het gaat om het aantal aanwezigen.

Een geweldige opkomst, niet alleen qua aantal maar ook wat betreft samenstelling. Met ereleden, leden van verdienste, (flex)leden, ouders van jeugdleden, trainers/begeleiders, vrijwilligers en geïnteresseerden een prachtige doorsnede van een dorpsvoetbalclub. Het gaf ons een heel goed gevoel en we kregen daarmee ook bevestigd dat ALC er voor vele “dorpers” toe doet.

Op deze avond namen we afscheid van een 4-tal bestuursleden, zie de foto onder. Alle 4 zaten ze in jeugdcommissie toen die in 2018 in zijn geheel toetrad tot het bestuur toen ALC bestuur-loos dreigde te raken. Dank en waardering en het verdiende applaus was er voor Gido Wijnker (2018-2020), Bart Smit (2016-2018-2020), Patrick Goedhart (2014-2018-2020) en Maroeska Loevesijn (2012-2014 en 2015-2018-2020).

Waar er maar liefst 4 gingen, kwamen er 2 (!) terug en wel Mariëlle Daalder en Stefan Tunderman. We heten ze hartelijk welkom en wensen ze veel plezier bij ons.

Zoals reeds gepubliceerd, hoogtepunt van de avond was ongetwijfeld de benoeming van William Kooy tot Lid van Verdienste. Nogmaals gefeliciteerd William!


Tot slot, refererend aan mijn artikel “Geachte dorpsgenoten” (zie 15-sept-2020) werd “de zaal” meerdere malen herinnerd aan de openstaande taken/functies binnen de club en gevraagd deze te gaan helpen invullen. Positief als we zijn, gaan we ervan uit dat het gaat lukken! Met de geweldige opkomst van ALV 2020 is de belangrijke eerste stap gezet en gaan we op weg naar de volgende want ….samen DOEN we de club! 

Interesse om wel “iets” op te pakken voor de club? Hou onze publicaties in de gaten of (nog beter) meldt het ons, bedankt.
 

Sportieve groet,

Sjaak Ros, voorzitter ALC

 

 Terug naar de homepage